Commercial Property For Sale in Bosonia, Kuilsriver

ref# 2378
Email a Friend Share
Asking Price : R 12 700 000 (744 868 EUR*)

Mortgage calculator

Deposit (R) Repayment period (years) Interest rate (%)

Monthly repayment:
Province:Western Cape City:Kuilsriver Suburb:Bosonia

select a 2nd currency

Kommersiele gebou te koop in Kuilsrivier

THE PRICE DOES NOT IN CLUDE VAT, BUT COMM.
Very neat building for sale in Kuils River.
Occupation of 50%
The sale will be made subject to a "due diligence" for a period of 14 days in which the buyer can confirm all information and do the necessary calculations.
Top Floor is vacant size 902.137 squarer meters


DIE KOOPPRYS SLUIT NIE BTW IN MAAR WEL KOMM.
Baie Netjiese gebou te koop in Kuilsrivier.
Okkupasie van 50%.
Die koop sal onderhewig gemaak word aan n " due diligence" vir n tydperk van 14 dae wat die koper tyd gee om alle inligting te bevestig en die nodige berekeninge te maak.
Boosnste vloer in nie geokupeer 902.137 vierkante meter.

See latest COVID-19 updates on government website www.sacoronavirus.co.za.